To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

Het zoeken buiten jezelf wordt een vinden in jezelf

logo2

Traumaverwerking

Soms heb je als mens zo’n diep trauma in je leven opgelopen dat het onder ogen zien ervan of het doorvoelen te groot en te pijnlijk is. Je hebt het diep weggestopt en loopt er voor weg, maar telkens – op de meest onverwachte momenten – komt het weer tevoorschijn en vraagt je aandacht. Je weet niet hoe je er mee om moet gaan, je bent bang dat als je er een beetje naar kijkt, het je meesleurt in zo’n diepe angst en pijn dat je er niet meer uitkomt. Je stopt het weer weg.....

 

Het trauma wil erkend en doorvoeld worden en zal zich telkens weer laten horen..... Als er iemand is die deze angsten, die diepe pijn, die schaamte waarin je je bevindt (her)kent... Wat zou het heerlijk zijn om je angsten, pijn en schaamte dan te kunnen delen. Begrip te ervaren. Iemand die uit ervaring weet hoe je het trauma hanteerbaar kunt maken, je daar liefdevol in begeleidt, helpt om de diepe wond in jou te helen en te transformeren tot een mooi litteken.

 

Ik kan je daarbij helpen, doordat ik een aantal  diepe trauma’s in mijn leven heb doorgewerkt en draagbaar heb gemaakt. Het zijn de littekens op mijn ziel die bij mij horen en mij maken tot wie ik ben.

 

Effecten van traumaverwerking:

Je leert het trauma een plaats te geven in je eigen leven

Je kan weer structuur en zingeving vinden in je eigen leven.

Er is ook licht, ondanks de krassen op je ziel.

trauma