To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

Het zoeken buiten jezelf wordt een vinden in jezelf

logo2

Als je geconfronteerd wordt met het einde van je leven kan je daar heel verschillend op reageren. Je kan het accepteren als iets onvermijdelijks of het juist ontkennen.  Je kan boos worden, angstig, verdrietig of wanhopig. Je kan je helemaal afsluiten of juist veel contact zoeken met de mensen waarvan je houdt....Je bent bang voor het lijden dat aan dit proces vast kan zitten.

 

Sterven wordt vooral ervaren als een eenzaam proces, waarbij je het gevoel hebt dat je het helemaal alleen moet doen.

Dat is niet nodig: ik kan je helpen om door alle fasen van emoties heen de rust en overgave te vinden die het stervensproces dragelijk maakt. Die de overgang tussen het aardse en het hemelse vergemakkelijkt voor jou en voor de mensen om je heen.

 

Voor stervensbegeleiding put ik uit allerlei methoden uit het Transformatiewerk, naast  methoden die Elisabeth Kubler-Ross heeft ontwikkeld. De jarenlange ervaring met stervensbegeleiding in een Hospice in Voorburg hebben mij zodanig gevormd dat ik jou met liefde, respect en nederigheid kan begeleiden.

Stervensbegeleiding

Effecten van stervensbegeleiding:

Je leert door alle fasen van sterven heen te komen tot acceptatie en overgave.

Dat doe je door te luisteren naar wat je ziel in deze fasen nodig heeft en daar zo veel mogelijk gehoor aan te geven.

Je leert die zaken af te hechten die je nog zou willen afhechten in dit leven.

Je leert het lijden te dragen en te verlichten vanuit het licht en de liefde van je eigen geloof.

sterven