To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

Het zoeken buiten jezelf wordt een vinden in jezelf

logo2

Ik,  drs. Angelique A.A. van der Schraaf (1951) heb in Utrecht biologie gestudeerd vanuit een gefascineerd zijn naar leven en levensvormen. Na jarenlang op de universiteit gewerkt te hebben, heb ik de overstap naar de rijksoverheid gemaakt (ministerie van VROM) waar ik bij de VROM-Inspectie ging toepassen wat ik had geleerd en gedoceerd op de universiteit.

 

Maar er ontbrak wat aan mijn leven: een dieper inzicht in de mens als individu, als bezield leven en als deel van de samenleving. Er kwam een nieuwsgierigheid naar de mens, zijn zielenleven en beweegredenen om hier op aarde te zijn. Ik heb - om dat inzicht te krijgen - de Hbo-opleiding tot Transformatietherapeut® te Havelte gevolgd. Daarna heb ik in Voorburg een eigen praktijk Transformatietherapie gevoerd, ben als docent verbonden geweest aan de opleiding Transformatietherapie en heb deze opleiding verder ontwikkeld en vormgegeven.

 

Daarnaast ben ik:

Stervensbegeleider / palliatieve zorgverlener. In Voorburg heb in jarenlang gewerkt in het Hospice als vrijwilliger en als zielenbegeleider voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Reiki-master  (Tera-Mai), ik gebruik deze helingsmethode in mijn therapiepraktijk en bij stervensbegeleiding.

Talentencoach® / talentengroepstrainer. Talentencoaching werkt vooral vanuit het licht en is een heel speelse vorm van begeleiding  die toch veel diepte met zich meebrengt. Het opent nieuwe perspectieven voor mensen die hun verleden verwerkt en aanvaard hebben en komen met vragen “en nu?”

 

Ik werk nog steeds parttime bij VROM als kennismanager en als therapeut / coach, maar nu in het Zeeuwse. Ik heb zo het werken met mijn hoofd en hart verbonden tot een voor mij zinvolle combinatie, dienend in de samenleving.

Mijn profiel

angelique